Skontaktuj się z nami

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS
Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 033/ 499-25-08 033/ 499-25-06 033/ 499-25-02 033/ 499-25-01 e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl