Przemoc w rodzinie

Przemoc obnaża ciemną stronę człowieczeństwa. To zło nierzadko dziejące się w czterech ścianach mieszkania. Może mieć twarz męża, syna, niestety także mamy lub taty. Przemoc niesie ze sobą cierpienie i pozostawia trwałe ślady – zwłaszcza w umyśle krzywdzonego dziecka, niszczy rodzinę. Dlatego nie wolno na ten temat milczeć, nie wolno ignorować krzyków dochodzących zza zamkniętych drzwi, nie wolno odwracać wzroku od sińca na twarzy. 

Nikt nie ma prawa krzywdzić Ciebie, Twoich dzieci – nawet najbliższy Ci człowiek, który zarabia na Wasze utrzymanie. Znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem ściganym z urzędu (art. 207 kk). Masz prawo w pełni decydować o swoim życiu! Masz prawo żyć godnie, bez cierpienia i strachu! Nie bój się prosić o pomoc, zaalarmuj policję, pomoc społeczną, prokuraturę. Zacznij walczyć o siebie, o swoje dzieci, Wasze bezpieczeństwo! Pokonaj przemoc! 

Co to jest przemoc?
To wszystkie zachowania, które naruszają wolność człowieka, jego godność i nietykalność cielesną, szczególnie te zagrażające zdrowiu i życiu, powodujące rany psychiczne oraz fizyczne, cierpienie i krzywdy moralne. Przemoc w rodzinie ma miejsce wtedy, gdy ktoś wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną, ekonomiczną czy prawną, by zmusić bliską osobę do robienia rzeczy, na które ona nie wyraża zgody.
Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych oraz dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne – na przedstawicieli trzech ostatnich grup powinniśmy zwracać szczególną uwagę, gdyż wobec przemocy mogą okazać się zupełnie bezbronni.
Skala
Badania wskazują, że przemoc fizyczna dotyka 12 proc. dorosłych członków rodzin, a 18 proc. osób doświadcza przemocy psychicznej. Zdaniem ekspertów są to jednak tylko przybliżone dane, bowiem  wiele sytuacji nigdy nie przekroczy progu mieszkania, tematem tabu wciąż jest m.in. przemoc seksualna.

Przemoc dotyczy wszystkich bez względu na wykształcenie, status społeczny czy materialny. Gros ofiar przemocy objętych pomocą  w ramach procedury „Niebieskie Karty” to rodziny postrzegane przez otoczenie jako „normalne”. W Bielsku-Białej każdego roku sporządza się około pół tysiąca Niebieskich Kart, a pomocą w ramach procedury objętych jest kilkaset rodzin.

Skontaktuj się z nami

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS
Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 033/ 499-25-08 telefon: 033/ 499-25-06 telefon: 033/ 499-25-02 telefon: 033/ 499-25-01 e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl