Pomoc

Ważne informacje dla:

 • osób doznających przemocy
 • osób stosujących przemoc
 • świadków przemocy
» osób doznających przemocy

Pamiętaj, że masz prawo zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Nie czekaj na kolejną awanturę, na kolejne ciosy, działaj!

 

 • Ośrodki wsparcia – zapewniają schronienie Tobie i Twojej rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zapewniają bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia
 • w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
 • Prokuratura, policja – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
 • Ochrona zdrowia – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, zapytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną
 • z nadużywaniem przez niego alkoholu.

 

Na naszym terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 

Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny Bielsko-Biała

adres: Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 55c
tel. 33 810-12-55
email: stow.wsp.rodz.bb@gmail.com

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres: Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6, II piętro, pok. 226
tel. 33 497-14-96
emali: politykaspol@um.bielsko.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

adres: Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 9, I piętro
tel. 33 499-25-06, 33 499-25-08
emali: sekretariat@mops.bielsko.pl

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

adres: Bielsko- Biała, ul. Mostowa 1
tel. 33 822-79-83
emali: motubb@bk-europe.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 

adres: Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 33, tel. Całodobowy 667 252 257, emali: pokrzywdzenibielsko@caritas.bielsko.pl
adres: Jaworze, ul. Dzwonkowa 138, tel. 33 8498-69-48
emali: pokrzywdzeni@bk-europe.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: Bielsko-Biała, ul. Piękna 2
tel. 33 814-62-21
emali: poikbielsko@interia.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe

adres: Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 9
tel. 33 475-85-00 
mail: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ

ul. Listopadowa 31,
tel. 33 475-82-00,
mail:
poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

adres: Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
tel. 33 812-30-42
emali: poradniauzaleznien@wp.pl

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej

ul. Juliusza Słowackiego 45,
tel. 33 812- 50-78,
mail: zppp@mzo.bielsko.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

adres: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22
tel. 33 499-78-00
emali: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

adres: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10
tel. 33 499-04-99
emali: administracja@bielsko-biala.so.gov.pl

 Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”

adres: Bielsko-Biała, ul. Legionów 9
tel. 33 498-88-96
emali: sekretariat@zpdmparasol.pl

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

adres: Bielsko-Biała, ul. Stefana Żeromskiego 7, pon.-pt. 9.00-13.00)
tel. 33 819-06-19, 33 819-12-04
emali: duszpasterstwo@dlarodziny.eu

Komisariat I Policji

adres: Bielsko-Biała, ul. Składowa 2
tel. 33 825-01-00
emali: komisariat1@bielsko.slaska.policja.gov.pl

Komisariat II Policji

adres: Bielsko-Biała, ul. Kamińskiego 8
tel. 33 812-16-00
emali: komisariat2@bielsko.slaska.policja.gov.pl

Komisariat III Policji

adres: Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2 C
tel. 33 812-17-00
emali: komisariat3@bielsko.slaska.policja.gov.pl

Komisariat IV Policji

adres: Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 235
tel. 33 827-04-00
emali: komisariat4@bielsko.slaska.policja.gov.pl

Bielski Telefon „Niebieska Linia”

tel. 33 811-99-00
w godzinach: 16.00-22.00

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

adres: Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6
tel. 33 822-82-40
emali: bttbielsko@gmail.com

Katolickie Towarzystwo Kulturalne Klub Arka

adres: Bielsko-Biała, ul. Zygmunt Krasiński 17 w godzinach 12:00-18:00
tel. 33 822-06-25
emali: ktk@przymierze.info

 

Możesz zadzwonić również pod numery:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedzielę i święta w godzinach 8.00 -16.00),
22 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.-21.00);
poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.


Policyjny Telefon Zaufania

800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.00- 15.00, od godz. 15.30 do 9.00 następnego dnia włączony jest automat).


Dziecięcy Telefon Zaufania

(Rzecznika Praw Dziecka) tel. 800 12 12 12


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111


numery alarmowe:

997 (policja), 999 (pogotowie ratunkowe), 112

Ważne!

Po wszczęciu procedury Niebieskie Karty informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.
Zawsze możesz wzywać policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu bądź organizacji realizującej działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.
» osób stosujących przemoc
Czym jest przemoc

Stosowanie przemocy wobec bliskich jest przestępstwem ściganym z urzędu.

 

Za znęcanie się nad rodziną grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu, o czym stanowi art. 207 Kodeksu Karnego. 

Sankcje grożą również za zmuszanie bliskiej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (do trzech lat pozbawienia wolności), przymuszanie do obcowania płciowego(kara od roku do 10 lat).

Jeżeli masz problemy w relacjach z bliskimi osobami, nie potrafisz kontrolować swoich emocji i w sytuacjach konfliktowych wybuchasz złością, agresją – zwróć się o pomoc do specjalistów. 

Weź udział w programie korekcyjno-edukacyjnym, dzięki któremu nauczysz się, jak radzić sobie z gniewem, agresją i stresem, jak rozwiązywać napięcia w kontaktach z bliskimi bez używania przemocy. 

Twoja przemoc niszczy Twoją rodzinę!
Skorzystaj ze wsparcia i zgłoś się do zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Ratuszowym 9,
tel. 33 499-25-05 (pn.-pt. w godz. 8.00-15.00).
» świadków przemocy
Czym jest przemoc

Jeżeli słyszysz krzyki za ścianą, przeraźliwy płacz dziecka, zauważyłeś podbite oko sąsiadki – nie odwracaj głowy!

 

To sygnały, których nie wolno ignorować. Powiadom policję lub inne podmioty zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie bądź zajmujące się specjalistyczną pomocą.Porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy. Jeśli na Twoich oczach krzywdzone jest dziecko, powiadom również sąd rodzinny, który może wydać stosowne zarządzenia opiekuńcze w celu ochrony jego życia lub zdrowia. Nie ignoruj przemocy za ścianą, reaguj!

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedzielę i święta w godzinach 8.00 -16.00),
22 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.-21.00);
poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.


Policyjny Telefon Zaufania

800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.00- 15.00, od godz. 15.30 do 9.00 następnego dnia włączony jest automat).


Dziecięcy Telefon Zaufania

(Rzecznika Praw Dziecka) tel. 800 12 12 12


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111


numery alarmowe:

997 (policja), 999 (pogotowie ratunkowe), 112

Skontaktuj się z nami

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS
Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 033/ 499-25-08 033/ 499-25-06 033/ 499-25-02 033/ 499-25-01 e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl