Kontakt

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego i innymi działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS

Plac Ratuszowy 9 
43-300 Bielsko-Biała

33 499-25-08 
33 499-25-06 
33 499-25-02 
33 499-25-01

email: sekretariat@mops.bielsko.pl

godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 

Skontaktuj się z nami

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS
Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 033/ 499-25-08 telefon: 033/ 499-25-06 telefon: 033/ 499-25-02 telefon: 033/ 499-25-01 e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl